Poniżej przedstawiam orientacyjne ceny najczęściej zlecanych prac projektowych i okołoprojektowych. Jednocześnie zapraszam do kontaktu w celu dokonania szczegółowej wyceny projektu – cena ta zależeć będzie od funkcji, powierzchni i zakresu projektu.


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY – POWIERZCHNIA DO 150 m²

projekt koncepcyjny – 4,5 tys zł brutto

(rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje, zagospodarowanie terenu, wizualizacje, w cenie do 3 korekt koncepcji)

projekt budowlany wielobranżowy – 17 tys zł brutto

(projekt koncepcyjny + projekt budowlany z podstawowymi instalacjami (woda, kanalizacja, c.o., gaz, instalacja elektryczna), projekty wykonawcze architektury i konstrukcji, złożenie projektu w urzędzie i uzyskanie pozwolenia na budowę, cena nie zawiera: projektów przyłączy, mapy do celów projektowych, badań i opinii geotechnicznej

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY – POWIERZCHNIA POWYŻEJ 150 m²

projekt budowlany wielobranżowy – 120 zł brutto za każdy m² projektowanej powierzchni


PROJEKT ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – 4,5 tys zł brutto

(widoki, wizualizacje, zestawienia materiałów)

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA – 5-10 zł/m²

(w zależności od inwentaryzowanej powierzchni oraz stopnia skomplikowania budynku)


UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – pomoc w wypełnieniu wniosku – 250 zł brutto

ANALIZA DZIAŁKI POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI JEJ ZABUDOWY:

– dla domu jednorodzinnego – 400 zł brutto

– budynki usługowe, przemysłowe, wielorodzinne – od 600 zł brutto

PEŁNA ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU DLA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO – od 1000 zł brutto

uwzględniająca analizę przesłaniania i nasłonecznienia, analizę zapisów planu miejscowego i wstępną kubaturową koncepcję zabudowy z bilansem powierzchni użytkowej mieszkań, ilości mieszkań i miejsc postojowych, powierzchni całkowitej – cena uzależniona od powierzchni analizowanej działki


PROJEKT WNĘTRZ:

projekt koncepcyjny – 70 zł brutto/m²

(inwentaryzacja, układy funkcjonalne, podstawowa kolorystyka, widoki ścian, wizualizacje- bez doboru konkretnych materiałów, mebli i detali)

projekt wykonawczy – 120 zł brutto/m²

(projekt koncepcyjny + dobór materiałów, zestawienia ilościowe, projekty instalacji)

UWAGA – podane ceny dotyczą projektów całościowych, w przypadku projektów pojedynczych pomieszczeń ceny ustalane indywidualnie